Privacy Verklaring De Wereld Verandert

De Wereld Verandert (hier: “wij” of de verantwoordelijke) verwerkt persoonsgegevens van de bezoekers van de website (dewereldverandert.nl). Deze verwerking gebeurt op grond van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR, of in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

 

Handhaving van deze wet wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voor meer informatie over deze wet verwijzen we je graag naar de website van AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl). Als gebruiker van onze site heb je recht om bij de AP een klacht in te dienen wanneer je denkt dat we niet goed omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen van je. Een klacht kun je hier indienen.

 

Deze privacy verklaring heeft als doel je te informeren over de persoonsgegevens die we verzamelen door het gebruik van de website, waarom we dit doen en wat we er mee doen.

 

Identiteit en contactgegevens
DE WERELD VERANDERT
NASSAUKADE 33a
RIJSWIJK
INFO@DEWERELDVERANDERT.NL

 

Functionaris Gegevensbescherming
We hebben geen Functionaris voor de Gegevensbescherming (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/functionaris-voor-de-gegevensbescherming-fg) aangesteld. Wel kun je voor vragen over de privacywet bij ons terecht. Je kunt contact opnemen via de bovenstaande gegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Andere gegevens zijn we verplicht te vragen, te verwerken en te bewaren voor een bepaalde termijn. Heb je hier vragen over? Neem dan ook contact op met ons via de bovenstaande gegevens.

 

 • Voor- en achternaam: deze verwerken wij wanneer het contactformulier wordt ingevuld. Voor deze verwerking is toestemming vereist. Die kan je ons geven alvorens het formulier wordt verzonden. De mail krijgen we binnen op Outlook en bewaren deze dan ook daarin. We hebben ook een Onderwerp nodig en een Omschrijving. Zo weten we waarover je mailt en voor wie de mail bestemd is.
 • E-mailadres: we hebben geen nieuwsbrief maar om te corresponderen met je maken we gebruik van een e-mailadres. Deze wordt bewaard in Outlook. Hiervoor is toestemming vereist. Die geef je ons wanneer je ons een e-mail stuurt.
 • Telefoonnummer: Zolang we contact hebben gebruiken we ook een telefoonnummer. Hierop kunnen we je bellen. Een juist nummer is dus vereist en hiervoor vragen we je toestemming. Zolang we contact hebben wordt je telefoonnummer bewaard.

 

We behouden ons het recht voor om zaken te verwijderen of wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bij grote wijzigingen zullen we dat ook melden aan onze bezoekers op de hoofdpagina.

Privacyrechten
We houden ons aan de wet. We zullen je gegevens nooit doorverkopen. Alle gegevens die je aan ons verstrekt zullen we met vertrouwen behandelen. Alle verwerkingen zijn in overeenstemming met de GDPR/AVG.

 

Dit zijn je rechten:

 

 • Je hebt recht op informatie over de gegevens die we verwerken. Je mag ons altijd vragen waarom we bepaalde gegevens nodig hebben en wat we hiermee doen.
 • Je hebt recht om jouw persoonsgegevens in te zien.
 • Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te wijzigen.
 • Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Je hebt recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat we verplicht zijn om jouw gegevens over te dragen naar een andere partij als je daar om vraagt.
 • Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens.

We willen je er op wijzen dat in overeenstemming met de wet we sommige gegevens niet zonder meer kunnen verwijderen. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die we nodig hebben voor de belastingdienst of anderzijds waar de wet ons verplicht gegevens te bewaren voor een bepaalde periode.

 

Wil je gebruik maken van je rechten? Stuur ons dan een brief of een e-mail op bovenstaande gegevens. We zorgen ervoor dat we binnen de gestelde periode van vier weken zullen antwoorden zodat je weet hoe je je rechten kunt uitoefenen.

 

Google Analytics
Om bezoekersgedrag te meten en te analyseren maken we gebruik van Google Analytics. We hebben Google Analytics privacy first (zo privacy vriendelijk mogelijk) ingesteld.

Dit betekent het volgende:

 • De verwerkersovereenkomst met Google is afgesloten.
 • IP-Adressen zijn anoniem. Zo weten we alleen dat er een uit een bepaald gebied iemand onze website heeft bezocht maar niet exact wie.
 • De optie ‘gegevens delen’ staat uit.
 • De functie voor User ID’s is niet ingeschakeld.
 • Google Analytics worden niet gedeeld of inzichtelijk gemaakt voor derden.

 

Beveiliging website

Wanneer je je gegevens verstuurd via bijvoorbeeld het contactformulier wil je niet dat iedereen mee kan kijken. Daarom maken we gebruik van een zogenaamde SSL-certificaat (let op het https in onze adresbalk). Zo zorgen we dat jouw gegevens veilig worden verstuurd van jouw computer naar de onze. Alles blijft dus geheim en niet inzichtelijk voor bijvoorbeeld hackers.

Onze website wordt ook onderhouden. Zo zorgen we dat de laatste software is geïnstalleerd. Dit zorgt ervoor de website veilig blijft. Dit wordt door een externe organisatie gedaan. Zij hebben geen inzicht wie er met ons communiceert.

Onze provider zorgt voor back-ups van de site.

Doorgifte
We werken alleen met partners samen die binnen de EU zijn gevestigd. We verstrekken enkel gegevens die partijen waarvan het nodig is voor het werk of de zaak waar we aan werken. Hiervoor wordt altijd toestemming aan je gevraagd.